Spoľahlivý partner zberateľov zlatých a
strieborných pamätných mincí a medailí

Najočakávanejšia novinka roka od Tatra mincovne a Bohemia mincovne

Najočakávanejšia novinka roka od Tatra mincovne a Bohemia mincovne

Samostatný československý štát vznikol na troskách rakúsko-uhorského cisárstva, ktoré sa aktívne zapojilo do veľkej vojny. Zatiaľ čo tisíce mužov odchádzali na front, v jednotlivých krajinách monarchie sa prehlbovala túžba po národných štátoch.

Tomáš Garrigue Masaryk, hlavný tvorca myšlienky samostatného štátu Čechov a Slovákov, spolu s Milanom Rastislavom Štefánikom a Edvardom Benešom vytvorili trojlístok, ktorý bojoval za vznik nového štátu z exilu. Na francúzskom, talianskom a ruskom fronte sa formovali československé légie, ktoré neskôr zohrali kľúčovú úlohu v presviedčaní svetových veľmocí o životaschopnosti budúceho štátu.

S chýliacou sa kapituláciou Rakúsko-Uhorska sa priblížil aj vznik Československa. V októbri 1918 USA uznali Washingtonskú deklaráciu, vyhlásenie nezávislosti československého národa. Pre mocnárstvo to bola zároveň posledná rana. Večer 28. októbra vydal domáci Národný výbor zákon o zriadení samostatného československého štátu.

„Vznik Československej republiky je významným historickým míľnikom našich novodobých dejín, a preto sme sa rozhodli, že si ho uctíme úplne novou originálnou pamätnou razbou z rýdzeho kovu s trvalou hodnotou,“ vysvetľuje Libor Veselý, riaditeľ Tatra mincovne, ktorá v koprodukcii s českou Bohemia mincovňou vydáva striebornú pamätnú razbu.

Vývoj návrhu prednej a zadnej strany pamätnej razby opisuje medailér MgA. Miroslav Schovanec:

„Pomerne rýchlo bolo jasné, že zadnej strane razby bude dominovať tzv. združený znak légií, ktorý sa v prvých dvoch rokoch nového štátu používal ako provizórny štátny znak. Vzdávame tým poctu všetkým statočným legionárom, ktorí hrdinsky bojovali za ešte neexistujúci štát. Motív na averznej strane razby vzišiel z dlhšej diskusie, ktorej konsenzom bola kombinácia portrétov Tomáša Garriguea Masaryka a Milana Rastislava Štefánika s ich podpismi. Títo dvaja členovia triumvirátu Masaryk − Beneš − Štefánik zároveň symbolizujú spojenie Čechov a Slovákov v novovzniknutej republike, ktorej typický obrys doplnený o lipové lístky a trikolóru je tiež súčasťou výslednej kompozície. Veľkú pozornosť sme tiež venovali výberu ornamentov na pozadí a typu písma, ktoré, myslím, verne vystihujú ‚prvorepublikový‘ dojem z celého návrhu.“

Luboš Krčil, riaditeľ Moja mincovňa SK, exkluzívneho distribútora pamätnej razby, približuje detaily jej uvedenia na trh:

„Naším cieľom bolo vytvoriť pamätnú razbu Vznik republiky z rýdzeho striebra, ktorá by bola dostupná všetkým zberateľom. Veríme, že našich zákazníkov potešíme aj bohatým príslušenstvom v podobe certifikátu pravosti, nádherne spracovanej príbehovej karty a reprodukcie Washingtonskej deklarácie, prostredníctvom ktorej bola vyhlásená zvrchovaná a nezávislá Československá republika.“