Spoľahlivý partner zberateľov zlatých a
strieborných pamätných mincí a medailí

Výročná razba oslavuje 30 rokov udeľovania Radu bieleho dvojkríža

Výročná razba oslavuje 30 rokov udeľovania Radu bieleho dvojkríža

Najvyššie štátne vyznamenanie Slovenskej republiky bolo prvýkrát udelené pred 30 rokmi. Tatra mincovňa vzdáva úctu tomuto významnému jubileu výročnou razbou Radu bieleho dvojkríža, ktorú môžete získať exkluzívne prostredníctvom Moja mincovňa SK v limitovanej edícii ZADARMO len za cenu poštovného a balného.

S rozdelením Česko-Slovenska zanikli aj spoločné vyznamenania a novovzniknutá Slovenská republika si musela zriadiť nové štátne vyznamenania – tak vznikli tri vyššie rady a dva nižšie kríže. Rad bieleho dvojkríža patrí k najvyšším štátnym vyznamenaniam a bol zriadený v roku 1994. Udeľuje sa občanom iných štátov, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o rozvoj vzťahov medzi štátom, ktorého sú občanmi, a Slovenskou republikou a za šírenie jej dobrého mena v zahraničí.

Inšpirácia v histórii a tradícii

Názov vyznamenania odkazuje na biely dvojkríž, ktorý je dominantou slovenského štátneho znaku a predstavuje symbol slovenskej identity, histórie a kultúry. Vzhľadom na charakter zásluh sa rad rozdelil na občiansku a vojenskú skupinu. V rámci každej sú tri triedy, ktoré sa udeľujú podľa miery zásluh, pričom 1. trieda je najvyššia. Autorom insignií oboch druhov Radu bieleho dvojkríža je slovenský sochár a medailér Miroslav Rónai. Komponenty I. triedy tvorí radový kríž, veľká radová stuha, radová hviezda a radová stužka. Rad II. a III. triedy oboch druhov majú mierne modifikované insígnie a rozmery.

Významní laureáti Radu bieleho dvojkríža

Medzi významných nositeľov vyznamenania patrí napríklad bývalý prezident Českej republiky Václav Havel za podporu demokratického vývoja a spolupráce medzi oboma republikami a Václav Klaus za osobné zásluhy na pokojnom rozdelení ČSFR a vzniku samostatných republík. Ďalšími sú americký astronaut slovenského pôvodu Eugene Andrew Cernan, kardinál Jozef Tomko pôsobiaci vo Vatikáne, grafik a ilustrátor Koloman Sokol, ktorý pôsobil v Mexiku i v USA, česká speváčka Marta Kubišová a hudobný skladateľ Michael Kocáb či bývalý premiér Talianska Romano Prodi za mimoriadne zásluhy v procese integrácie SR do EÚ. V roku 2023 boli za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Slovenskom a Holandským kráľovstvom ocenení holandský kráľ Villiam Alexander a kráľovná Máxima.

Dôraz na kultúrne dedičstvo

Tradícia udeľovania vyznamenaní je veľmi stará. Už v starom Ríme existovali veľké pripínacie medaily – faléry a v stredoveku sa začali udeľovať rytierske rady. V minulosti udeľoval vyznamenania panovník, dnes tento akt patrí do kompetencií hlavy štátu, a to na návrh Národnej rady, vlády alebo podľa vlastného uváženia. „Tohtoročné 30. výročie prvého udelenia Radu bieleho dvojkríža nás inšpirovalo k vytvoreniu výročnej razby, ktorá má na averze vyobrazený dátum vzniku 1994 a rok 2024, ktorý odkazuje na 30. výročie vyznamenania. Kríž a trikolóra sú olemované lipovou obručou s názvom Rad bieleho dvojkríža. Rubová strana nesie jednotný motív – originálne spojenie slovenského znaku a lipovej ratolesti. Symbolická nominálna hodnota KORUNA odkazuje na bohatú tradíciu mincovníctva na Slovensku,“ opisuje genézu vzniku výročnej razby Libor Veselý, riaditeľ producenta Tatra mincovňa.

Pamätná razba k 30. výročiu ZADARMO

Výročnú razbu Rad bieleho dvojkríža môžete získať ZADARMO iba za cenu poštovného a balného vo výške 4,90 € exkluzívne prostredníctvom spoločnosti Moja mincovňa SK, výhradného distribútora Tatra mincovne v Slovenskej republike, na www.razbazadarmo.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 9999 0990.