Spoľahlivý partner zberateľov zlatých a
strieborných pamätných mincí a medailí

Výročná razba oslavuje 20 rokov vstupu SR do Európskej únie

Výročná razba oslavuje 20 rokov vstupu SR do Európskej únie

Pred 20 rokmi sa Slovensko vydalo na cestu do Európy, keď sa 1. mája 2004 stalo oficiálnym členom Európskej únie. Tatra mincovňa vzdáva úctu tomuto významnému jubileu výročnou razbou Vstup SR do EÚ, ktorú môžete získať exkluzívne prostredníctvom spoločnosti Moja mincovňa SK v limitovanej edícii ZADARMO len za cenu poštovného a balného.

História EÚ

Predchodcom EÚ bolo Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ ako spoločná iniciatíva šiestich zakladajúcich členov − Francúzska, Nemecka, Talianska, Belgicka, Holandska a Luxemburska, ktorá bola podpísaná v roku 1951 v Paríži. Základy dnešnej podoby EÚ položila Maastrichtská zmluva a 1. novembra 1993 tak oficiálne vznikla Európska únia. Od vytvorenia EÚ došlo doteraz k siedmim rozšíreniam o nové členské štáty.

Priekopníci EÚ

Na podobe Európy, ako ju poznáme dnes, sa podieľali mnohé významné európske osobnosti, politici, štátnici či bankári. Pomohli vytvoriť systémy, ktoré viedli k hospodárskej stabilite a k zavedeniu eura, propagovali bohatú kultúrnu históriu a jazykovú rozmanitosť. Európa je tak aj vďaka nim stabilným regiónom. Medzi tieto osobnosti patria François Mitterrand, Helmut Kohl, Konrad Adenauer, Anna Lindhová, Nicole Fontaineová, Louise Weissová, Robert Schuman a veľa ďalších.

Usporiadanie EÚ, členské štáty a inštitúcie

Európska únia je dobrovoľné politické a ekonomické zoskupenie, ktorého snahou je dosiahnuť mier, stabilitu, demokraciu, prosperitu a ekonomický rast v Európe pomocou jednotnej zahraničnej a vnútornej politiky členských štátov. V súčasnosti ich je 27. Posledná krajina, ktorá vstúpila do EÚ 1. júla 2023, bolo Chorvátsko. Jediná krajina, ktorá vystúpila z Únie v roku 2020, je Spojené kráľovstvo.
Základom EÚ sú tri inštitúcie – Rada Európskej únie, Európska komisia a Európsky parlament. EÚ nemá jednotné sídlo, jednotlivé inštitúcie sídlia v Bruseli, v Luxemburgu a v Štrasburgu. Ďalšie dôležité inštitúcie sú Európsky súdny dvor, Európska centrálna banka, Európska investičná banka, Európsky investičný fond, Európsky ombudsman a iné.

Slovensko v európskych štruktúrach

Členstvo v tomto zoskupení bolo už od vzniku samostatnej SR v roku 1993 prioritou našej medzinárodnej politiky. V roku 1995 Slovensko podalo oficiálnu žiadosť o vstup do EÚ. Každá krajina, ktorá oň žiada, musí spĺňať rovnaké prísne požiadavky a dodržiavať rovnaký prístupový proces. Tento proces obsahuje tri hlavné kroky:  kandidatúru, rokovania o členstve a pristúpenie. Slovensko si na svoje členstvo muselo počkať deväť rokov. Po podpise Prístupovej zmluvy a po jednoznačnom výsledku referenda sa 1. mája 2004 Slovenská republika stala plnohodnotným členom Únie. Išlo v poradí o piate a najväčšie rozšírenie o 10 štátov.
Od roku 2007 je Slovensko tiež súčasťou Schengenského priestoru, ktorého hlavným cieľom je voľný pohyb ľudí, tovaru, služieb a kapitálu v rámci Európy. Dvadsať členských štátov používa spoločnú menu euro, ktorú Slovensko ako člen eurozóny prijalo v roku 2009.


Význam EÚ

Členstvo v EÚ prináša novým členským štátom množstvo výhod, ale rovnako aj nové štáty sú prínosom pre Úniu. Pre obe strany predstavuje široké možnosti spolupráce a rozvoja v rôznych oblastiach od životného prostredia cez hospodárstvo až po bezpečnostné záruky. Pre bežného občana znamená najmä možnosť slobodne žiť, cestovať, pracovať či študovať kdekoľvek v EÚ. Cieľom EÚ je spoločne dosiahnuť politickú stabilitu, mier a prosperitu, ale zároveň si zachovať nezávislosť, kultúrnu, tradičnú a jazykovú rozmanitosť. Tento odkaz vystihuje motto Únie, ktoré sa používa od roku 2000: „Zjednotení v rozmanitosti.“

Pamätná razba k 20. výročiu ZADARMO

Výročnú razbu Vstup SR do EÚ môžete získať ZADARMO iba za cenu poštovného a balného vo výške 4,90 € exkluzívne prostredníctvom spoločnosti Moja mincovňa SK, výhradného distribútora Tatra mincovne v Slovenskej republike, na www.mojamincovna.sk/vstup-do-eu/ alebo na telefónnom čísle +420 226 522 555.