Spoľahlivý partner zberateľov zlatých a
strieborných pamätných mincí a medailí

Cesta od nápadu k realizácii – rozhovor s medailérom MgA. Miroslavom Schovancom

Cesta od nápadu k realizácii – rozhovor s medailérom MgA. Miroslavom Schovancom

Moja mincovňa SK je hrdým výhradným distribútorom numizmatickej značky Tatra mincovňa. Zaujímalo nás, ako vlastne prebieha výber motívov a koľko práce sa za vznikom nádherných numizmatov skrýva. Oslovili sme teda hlavného medailéra Tatra mincovne MgA. Miroslava Schovanca s niekoľkými otázkami.

Predpokladám, že každej realizácii pamätnej mince alebo medaily musí predchádzať nápad. Ako taký nápad vzniká, kto s ním prichádza?
Námet na motív je, samozrejme, úplne kľúčový, bez neho by žiadna minca ani medaila nevznikla. S úplne prvotným nápadom alebo inšpiráciou môže prísť prakticky ktokoľvek. Spoločne s vedením spoločnosti potom myšlienku rozvíjame a ladíme konečnú podobu návrhu, zatiaľ iba na papieri alebo v grafickom programe. To je asi najkreatívnejšia a často aj najzdĺhavejšia časť celého procesu. Všetci, a predovšetkým ja ako tvorca, si musíme byť istí, že všetko funguje, ako má, ideovo aj kompozične. A, samozrejme, snažíme sa do návrhu vždy vniesť punc originality a neopakovať známe klišé.  

Návrh je teda hotový. K finálnej medaile však určite vedie ešte dlhá cesta. Aké sú ďalšie kroky?
Áno, po odsúhlasení návrhu nasleduje príprava sadrového modelu, ktorá je doslova v mojich rukách. Každý medailér má svoj charakteristický rukopis, ktorý sa, samozrejme, na výsledku odráža a dodáva každej medaile punc unikátnosti. V dnešných časoch 3D tlačiarní je, myslím si, dôležité akcentovať poctivú ručnú prácu a výtvarno-remeselný fortieľ, ktorý za každým sadrovým modelom stojí. 

Mohli by ste nám prezradiť, na čom práve pracujete, prípadne akú prácu ste práve dokončili?
Medzi niekoľkými poslednými námetmi, ktoré som spracúval, by som rád vyzdvihol prácu na medaile s motívom Panny Márie Sedembolestnej, Patrónky Slovenska. Ide o motív, ktorý bol na pamätných medailách spracovaný už veľakrát. O to väčšou výzvou bolo prísť s novým pojatím a zároveň rešpektovať ikonografiu samotného námetu. Zámerom zadávateľa bolo pritom zdôrazniť aspekt Patrónky krajiny. V tomto duchu sa zrodil nápad do návrhu zakomponovať aj časť slovenského znaku, pričom kompozičný vzťah Patrónky a trojvršia s krížom podčiarkuje symboliku ochrany, ktorú podľa Mariánskej tradície drží Panna Mária nad Slovenskom. Myslím si, že na výslednej medaile vidieť, že sa tento nápad podarilo veľmi úspešne zrealizovať.  

Medaila Panna Mária Sedembolestná – Patrónka Slovenska je naozaj nádherná, a to nielen originálnym pojatím hlavného motívu, ale aj svojou reverznou stranou, na ktorej môžeme obdivovať jedinečne stvárnené atribúty slovenského znaku. Dvojramenný kríž – symbol používaný už od čias Uhorska, potom vrch Kriváň, ktorý bol zobrazovaný s vatrou ako súčasť štátneho znaku už na Československých minciach v rokoch 1960 – 1990, a lipu, symbolický strom Slovanov. Zaujímavosťou reverznej strany je aj symbolická nominálna hodnota 1 KORUNA, ktorá odkazuje na bohatú tradíciu koruny v histórii slovenského mincovníctva, na ktorú chceme s pokorou nadviazať.  

Ďakujem za rozhovor a budeme sa tešiť na ďalšie originálne kúsky z vašej dielne, ktoré máme tú česť prinášať našim zákazníkom!